Phở Sướng

Địa chỉ: 24B Ngõ Trung Yên, phố Đinh Liệt, Hoàn Kiếm

http://travelandhotel.net